Forældrebestyrelsen

DII Langebro er en selvejende institution under SPIA.

 

Bestyrelsen har som arbejdsgiver det overordnede ansvar for institutionen og dens drift.

 

Bestyrelsen er valgt af og blandt forældrene. Valg til bestyrelsen finder sted på forældremødet i efteråret. Forældrene vælges for en periode af to år, så der er kontinuitet i arbejdet.

 

Der afholdes normalt fire bestyrelsesmøder om året. På møderne deltager bestyrelsesmedlemmerne, institutionens leder og en repræsentant for personalet samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Kun de fire medlemmer af bestyrelsen har stemmeret. På mødet forelægges økonomi, drift, vedligeholdelse, hverdagens gøremål, pædagogisk arbejde, personaleforhold, ønsker om ændringer osv., alt af betydning for institutionens hverdag. Bestyrelsen har tavshedspligt - også efter fratræden som bestyrelsesmedlem.

 

Efter afholdt møde hænges kopi af referat på forældretavlen som hænger ved trappen op til vuggestuen.

 

Du kan læse mere om bestyrelsesarbejdet i en selvejende institution her: 

ARBEJDET SOM FORÆLDREBESTYRELSE I DII LANGEBRO

 

Bestyrelsesmedlemmer

Mathias Vogdrup-Schmidt (forperson)

Mikkel (næstforperson)

Line

Nathalie

 

Suppleanter

Peter 

Dorthea

 

Medarbejderrepræsentant

Rasmus