Tilsynsrapport, læreplan og pædagogik

 

Du kan se vores nyeste tilsynsrapport og læse mere om det pædagogiske tilsyn på Københavns Kommunes hjemmeside her: https://www.kk.dk/borger/pasning-og-skole/kvalitet-og-tilsyn/paedagogisk-tilsyn-i-dagtilbud

 

 

 Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med børnenes læring.

 

DII Langebro pædagogisk læreplan

 

Evaluering af den pædagogiske læreplan

 

Kravene til den pædagogiske læreplan er fastlagt i Dagtilbudslovens § 8-10. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan.

 

Læs mere om Dagtilbudsloven på borger.dk

 

Har du spørgsmål er meget velkommen til at kontakte institutionens leder, enten via telefon eller e-mail.