Tilsynsrapport, læreplan og pædagogik

Læs vores seneste pædagogiske tilsynsrapporter:

 

Pædagogisk tilsynsrapport 2022 (pdf - 168 kb)

 

Kommentarer til pæd.tilsynsrapport 2022 (docx - 13 kb)

 

Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med børnenes læring.

 

DII Langebro pædagogisk læreplan

Evaluering af den pædagogiske læreplan

 

Kravene til den pædagogiske læreplan er fastlagt i Dagtilbudslovens § 8-10. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan.

 

Læs mere om Dagtilbudsloven på borger.dk

 

Har du spørgsmål er meget velkommen til at kontakte institutionens ledelse, enten via telefon eller e-mail.