Personale

Der er ansat fire pædagoger, to medhjælpere og en leder. Desuden har vi en køkkenmedarbejder, der står for den daglige madlavning. Vi bruger dagligt rengøringspersonale og gårdmand.

 

Personalesamarbejdet

Personalesamarbejdet er en bærende søjle i det daglige og udviklende arbejde, og derfor tillægges det stor betydning. Gennem samarbejdet medinddrages alle i arbejdet og ansvaret for institutionens hverdag.

 

På stuemøder for henholdsvis børnehave og vuggestue) og personalemøder samt pædagogisk tid drøfter vi det pædagogiske arbejde og nye tiltag i institutionen, herunder hvordan vi opbygger og udvikler den parathed, der gør, at alle kan være “klædt på” og leve op til de fastsatte mål for arbejdet med børnene.