Det pædagogiske arbejde

Vi ønsker at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for vores børn. Børnene skal kunne regne med de voksne og føle glæde ved samværet med både børn og voksne i institutionen.

Vi mener, at et trygt barn har optimale forudsætninger for selv at skabe kontakter til andre børn samt at børnene udvikler sig ud fra egne forudsætninger i tæt samspil med de muligheder, de får tilbudt.

 

Vi har valgt at dele børnene aldersmæssigt og fungere som vuggestue og børnehave. Dog har vi timer hver dag, hvor vi alle er samlet på vores udeareal/legepladser, så børnegruppen har gode betingelser for at lærer hinanden og de voksne at kende på kryds og tværs af alder, interesser og grupper, som igen kommer dem til gode når de f.eks. starter i børnehaven.

 

Når børnene er 2 år 10 måneder overflyttes de som udgangspunkt fra vuggestuegruppen til børnehavegruppen. 

 

Perspektivering af det pædagogiske arbejde

Overgange i institutionen har og vil fortsat være et overordnet pædagogisk punkt i personalegruppen. Vi vil fortsætte vores pædagogiske arbejde i forhold til læreplanerne. Ud over dette vil vi arbejde med eksterne mål, der involverer børn og forældre, men også interne mål, der henvender sig til procedurer i hverdagen og udvikling af kompetencer internt i personalegruppen.